Ungdomsseminar 2017

Større Jordbrug afholder i samarbejde med DAHL Advokatfirma ungdomsseminar den 15. september 2017 på Ledreborg Slot i Lejre.

I samarbejde med DAHL Advokatfirma afholdes ungdomsseminar fredag den 15. september 2017 på Ledreborg Slot i Lejre.

Ungdomsseminaret henvender sig til unge nuværende eller kommende godsejere eller større jordbesiddere, herunder søskende, ægtefæller m.fl., der er eller måtte blive involveret i et generationsskifte på en ejendom, og som er under ca. 40 år.

Seminaret byder på et alsidigt program med mange spændende indlæg bl.a. med fokus på generationsskifte.

Vi vil gerne bede medlemmerne viderebringe programmet til den unge generation, så flest muligt får kendskab til ungdomsseminaret og mulighed for at deltage.

 Se program

Tilmelding. Kontakt Inger Mikkelsen på telefon 3339 4659.