Hvordan skal beskyttelse af private arealer ske i fremtiden?

ELO inviterer til drøftelse af naturpolitik på Axelborg d. 8. marts.

European Landowners Organization (ELO) arbejder i øjeblikket på at få overblik over eksisterende værktøjer og incitamenter til beskyttelse af private arealer i EU. Som privat jordbesidder i Danmark vil ELO gerne have tilbagemelding fra dig om beskyttelsen af private arealer. Din viden vil hjælpe ELO med at udarbejde anbefalinger til bevaringspolitikker på regionalt, nationalt og europæisk plan.

Vi håber, at du har lyst til at deltage i et tretimers møde i fokusgruppen d. 8 marts fra kl. 10-13, hvor vi skal dele viden, interagere og udfordre hinanden på idéer og holdninger. Gruppen vil bestå af 8-10 deltagere. Frokosten varer fra kl. 12-13. Det er vigtigt, at du er med fra begyndelsen af mødet, da vi værdsætter dine input, og da forsinket ankomst skaber afbrydelser for samtalen i gruppen.

ELO har bedt en uafhængig, neutral forsker om at facilitere debatten. På dette link finder du en samtykkeerklæring, der sikrer dig fortrolighed og anonymitet under debatten. Venligst udfyld formularen og returnér den til Marianne Kjær Sørensen på mks@lf.dk senest dagen før debatten. For yderligere information se vedhæftede brochure, der beskriver projektet og debatten i fokusgruppen i detaljer.

Kontakt venligst Nikolaj Ludvigsen (nlu@lf.dk) for spørgsmål. S.U. senest 1. marts. Tilmelding så længe der er ledige pladser.

Få yderligere information ved henvendelse til: Anne-Sophie Mulier, project officer ELO, anne-sophie.mulier@elo.org.

Venlig hilsen

Frederik Lüttichau

Formand for Sektionen for Større Jordbrug