Bevarelse og anvendelse af historiske bygninger

I Sektionen for Større Jordbrug arbejder vi for at sikre optimale vilkår for økonomisk rentabel anvendelse og bevarelsen af bygninger tilknyttet de større ejendomme.

Foto: Colourbox

Under Sektionen for Større Jordbrug er der nedsat et udvalg særligt målrettet de udfordringer som relaterer sig til bevarelse af herre- og hovedgårde. Det centrale i vores arbejde er at sikre optimale vilkår for anvendelse og bevarelsen af bygninger og den bygningskultur, der knytter sig til større ejendomme. 

I udvalget arbejder vi blandt andet med:

- Mulighederne for udvikling og anvendelse af fredede/bevaringsværdige bygninger
- Inspiration til udvikling af ejendommes funktioner
- At skabe overblik over forsikringsmuligheder for bygninger
- Finansieringsmuligheder til restaurering og udvikling af ejendomme
- Metoder til integration af ejendomme og ”license to operate” i lokalsamfundet
- Muligheder for opvarmning og vandforsyning/vandafledning på ejendomme i det åbne land
- At mindske de høje omkostninger ved renovering af fredede/bevaringsværdige driftsbygninger

 

Forretning i historiske og funktionstømte driftsbygninger