Sektionens mission og vision

Sektionens mission er at varetage større bedrifters erhvervspolitiske interesser og sikre deres mulighed for frit at kunne drive erhvervsorienteret jordbrug.

Sektionens vision er gennem de erhvervspolitiske rammevilkår for landbrugserhvervet at sikre muligheden for et løbende solidt driftsafkast hos de erhvervsorienterede jordbrug. Et løbende driftsafkast vil skabe økonomisk råderum til at udvikle og generationsskifte virksomheden og sikre en ansvarlig og fremtidsorienteret forvaltning af natur-, miljø- og kulturværdier på ejendommen. 

Download ”Sektionens mission, vision og strategi” (Pdf)