Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Produktionsvilkår for planteavl

I Sektion for Større Jordbrug arbejder vi for, at planteproduktionen i Danmark ikke underlægges strammere krav end planteproduktionen i andre af vores nabolande. Planteproduktionen skal have rammevilkår, der kan sikre vækst, indtjening og udvikling af konkurrencedygtige bedrifter, og miljøindsatsen skal målrettes, således at man alene regulerer de steder, hvor der er et reelt problem.

Afskaf pesticidafgifterne
Sektionen for Større Jordbrug arbejder for en fuldstændig afskaffelse af pesticidafgifterne.

Danmark har et af de strengeste godkendelsessystemer i hele EU og et meget lavt pesticidforbrug sammenlignet med andre lande. Erhvervet bakker op om, at miljøpåvirkningen fra plantebeskyttelsesmidler skal begrænses så meget som muligt. Pesticidforbruget kan dog ikke reduceres yderligere gennem pesticidafgifter, hvad enten de er baseret på belastning eller mængde. Derfor skal indsatsen på plantebeskyttelsesområdet ske gennem EU's godkendelsesordning og korrekt anvendelse af og håndtering af midler.

Download hele vores politikpapir om Planteproduktion uden særafgifter (pdf).

Kvælstofregulering skal målrettes og belønne effektive bedrifter
Indsatsen i forhold til vandmiljøet skal ske på baggrund af en solid faglig kortlægning af det enkelte vandområde og ske i vandmiljøet med fx plantning af ålegræs, retablering af stenrev eller produktion af muslinger på line – eller i randen hertil – med fx vådområder eller minivådområder. En evt. indsats på dyrkningsfladen skal ske med fuld og hel erstatning. I den forbindelse er det vigtigt, at de målsætninger, der fastsættes i forhold til vandområdeplaner, er fagligt underbyggede og realistiske, således at de ikke får uhensigtsmæssige konsekvenser i relation til samfunds- og erhvervsøkonomi.

Siden 2009, hvor vi første gang italesatte balanceprincippet, har vi arbejdet for en reguleringsmodel, som bygger på et princip om, at man ikke skal regulere de landmænd, som i forvejen er effektive i deres markdrift. Vi forventer at få stor gavn af en kvælstofregulering, hvor det er kvælstoftabet fra marken, som er i fokus og ikke tildelingsnormens størrelse.

Download hele vores politikpapir om Målrettet kvælstofindsats frem for generel regulering (pdf).