De 7 synder

Kronikker om usikkerheden i det faglige grundlag for miljømålene i vandplanerne.

Ifølge vandområdeplanerne skal kvælstofudledningen i Danmark reduceres med 13.000 tons frem mod 2027. Målsætningen bygger på et modelgrundlag, som er fyldt med fejl og mangler.

I løbet af sommeren 2017 har Landbrug & Fødevarer i en kronikserie i LandbrugsAvisen præsenteret syv af de væsentligste fejl i målsætningen. Det kaldes de syv synder, fordi konsekvenserne for landbruget kan blive ødelæggende, hvis ikke fejlene rettes, og miljømål fastsættes realistisk og på et solidt grundlag.

Download kronikkerne samlet (pdf).

Yderligere oplysninger fås på L&F's hjemmeside