Bestil dit klimaregnskab til særlig medlemspris

Medlemmer af Sektionen for Større Jordbrug og Dansk Skovforening tilbydes klimaregnskaber på bedriftsniveau til særlig medlemspris hos ConTerra

Sådan bestiller du klimaregnskab for dit landbrug

Foto: Colourbox

Bestil på vores hjemmeside (åbner på ny side)
Læs information om klimaregnskaber

Vær med til at forme fremtidens klimaregnskaber og få som en af de første 50 der bestiller en reduceret pris på helt ned til 6.000 kr. for oprettelse.

I juli har vi sendt nyhedsmail til Sektionen for Større Jordbrugs medlemmer med tilbud om klimaregnskaber. Hvis du er medlem og ikke har modtaget julimailen, kan du se brevet nedenfor og skrive til stoerrejordbrug@lf.dk for fremover at blive tilmeldt nyhedsmails fra sektionen. 

Tilbud klimaregnskab medlemspris

 

FAQs om klimaregnskaber

Hvordan bestiller jeg et klimaregnskab?

Hvad koster et klimaregnskab?

Hvad får jeg, når jeg bestiller et klimaregnskab?

Hvornår får jeg mit klimaregnskab?

Hvilke data anvendes til mit klimaregnskab?

Hvordan ser rapporten for klimaregnskabet ud?

Hvad kan jeg bruge et klimaregnskab til?

Hvorfor skal jeg have et klimaregnskab?

Hvor længe binder jeg mig, hvis jeg bestiller et klimaregnskab?

Hvem laver klimaregnskabet?

Hvordan bestiller jeg et klimaregnskab til medlemspris, hvis jeg ikke er medlem af Sektionen for Større Jordbrug?

 

Hvordan bestiller jeg et klimaregnskab?

Du bestiller dit klimaregnskab på vores hjemmeside (åbner på ny side).

Tilbage til FAQs om klimaregnskaber

Hvad koster et klimaregnskab?

Som medlem af Sektionen for Større Jordbrug får du dit klimaregnskab til særligt reduceret pris.

Tilbage til FAQs om klimaregnskaber

Hvad får jeg, når jeg bestiller et klimaregnskab?

Når du bestiller dit klimaregnskab hos ConTerra, får du en klimarapport med et anvendeligt overblik over optag og udledninger af klimagasser i hele din virksomhed. Klimaregnskabet laves pr. kalenderår og inddrager effekterne fra både husdyrhold, drift og arealanvendelse i det samlede overblik. Herudover medtages effekter fra bedriftens energianlæg, hvis sådanne forefindes (solcelleanlæg, vindmøller mm). ConTerra har med udgangspunkt i deres eksisterende udregningsmodeller og de omfattende registreringskrav og den gældende registerlovgivning, som landbruget er underlagt, skræddersyet en klimaregnskabsrapport særligt til land- og skovbrug.

Tilbage til FAQs om klimaregnskaber

Hvornår får jeg mit klimaregnskab?

Så snart ConTerra har tredive bestillinger, begynder de udviklingen af værktøjet. Herefter er der afsat tre måneder til udvikling og indsendelse af data fra din virksomhed.

Tidsplan for levering af klimaregnskaber

Tilbage til FAQs om klimaregnskaber

Hvilke data anvendes til mit klimaregnskab?

Beregninger vil i videst muligt omfang baseres på tilgængelige bedriftsdata fra forskellige offentlige centrale registre. Disse omfatter for landbrugsdelen registreringer af husdyrhold, staldtyper, afgrødevalg, jordbundstyper, gødningsforbrug mm. I en simpel oversigt (internetbrugerflade) vil disse data blive gjort tilgængelige for medlemsvirksomheden og vil kunne redigeres. Samtidig vil oversigten give mulighed for at tilføje oplysninger, der ikke kan uddrages af centrale registre. Herunder f.eks. udbytteforhold, anvendte virkemidler som f.eks. gylleforsuring, ekstra efterafgrøder mm. Oplysninger vedrørende arealer med skov vil kunne indsættes her.

Tilbage til FAQs om klimaregnskaber

Hvordan ser rapporten for klimaregnskabet ud?

Rapporten viser din virksomheds samlede klimaregnskab. Du får et detaljeret overblik over, hvor meget din virksomhed udleder af klimagasser (CO2, metan og lattergas), og hvor meget CO2 der optages fordelt på driftsgrene og delposter. Alle emissioner og optag af klimagasser er omregnet til CO2-ækvivalenter (CO2e), hvilket skaber overblik og gør det nemt at sammenligne posterne. Rapporten indeholder f.eks. beregning af CO2-optag i vedmassetilvækst (skov) og emissionsreducerende tiltag som f.eks. ekstra efterafgrøder, gylleforsuring, biogas etc. Endeligt medtages en evt. fortrængning af fossile brændsler, såfremt virksomheden f.eks. ejer solcelleanlæg eller vindmøller. I det omfang det er muligt, vil specifikke værdier sammenholdes med gennemsnit for tilsvarende virksomheder (benchmarking).

Tilbage til FAQs om klimaregnskaber

Hvad kan jeg bruge et klimaregnskab til?

Samfundets og forbrugernes fokus på klima vokser. Både myndigheder og samarbejdspartnere som fx pengeinstitutter øger kravet om gennemsigtighed i forhold til virksomheders klimapåvirkning. Klimaregnskabet giver dig et samlet overblik over hele virksomhedens klimapåvirkning. Alle emissioner og optag af klimagasser er omregnet til CO2-ækvivalenter (CO2e), hvilket skaber overblik og gør det nemt at sammenligne posterne. Ud over at få et overblik over virksomhedens specifikke udledninger, vil opgørelserne kvalificere diskussionen om CO2e-bidrag fra land- og skovbrug på nationalt plan og på sigt ligeledes kunne dokumentere dansk landbrugs ”CO2e-effektivitet”.

Tilbage til FAQs om klimaregnskaber

Hvorfor skal jeg have et klimaregnskab?

Det er endnu frivilligt, om du vil lave et klimaregnskab for din virksomhed. Du skal bestille et klimaregnskab, hvis din virksomhed har fordel af at kunne fremvise et klimaregnskab over for kunder, samarbejdspartnere, finansielle virksomheder og myndigheder, eller hvis du selv gerne vil arbejde med din virksomheds klimaaftryk og gerne vil kunne måle udviklingen år for år.

Tilbage til FAQs om klimaregnskaber

Hvor længe binder jeg mig, hvis jeg bestiller et klimaregnskab?

Når du bestiller dit klimaregnskab, betaler du et oprettelsesgebyr, som samtidig giver dig dit første klimaregnskab for din virksomhed. Herefter kan du vælge at betale for en årlig opdatering til en fordelagtig pris.

Tilbage til FAQs om klimaregnskaber

Hvem laver klimaregnskabet?

ConTerra laver dit klimaregnskab ud fra de data, der trækkes fra registre, samt de data du redigerer og/eller indsender.

Tilbage til FAQs om klimaregnskaber

Hvordan bestiller jeg et klimaregnskab til medlemspris, hvis jeg ikke er medlem af Sektionen for Større Jordbrug?

Du kan melde dig ind i Sektionen for Større Jordbrug og derefter bestille dit klimaregnskab ved at udfylde vores formular

Tilbage til FAQs om klimaregnskaber